Rådgivning

KIM LYKKEGAARD, HORNBÆK

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

 

Som uddannet bygningskonstruktør har jeg har stor

erfaring med bygningstegning.

 

Huskøb:

 

Et hus er ofte den største investering, en famlie gør. Jeg kan være sparringspartner i forbindelse med huskøb, hvor jeg kan hjælpe jer med at se både mulighederne og begrænsningerne.

 

 

Jeg kan analysere, om det nye hus imødekommer jeres behov og hvad der eventuelt skal investeres, for at få det til at fungere optimalt.

 

 

Bygningstegning:

 

Som uddannet bygningskonstruktør har jeg har stor

 

erfaring med bygningstegning.

 

 

I idéfasen afdækkes og analyseres jeres behov. På denne baggrund udarbejdes en række skitser, som efter aftale kan laves til færdige tegninger klar til ansøgning hos kommunens tekniske forvaltning.

 

Kontakt:

 

Kim Lykkegaard Holmegårdsvej 3 3100 Hornbæk

 

Mobil: 21 63 21 88 eller e-mail: lykkegaard@pc.dk

 

Medlem af Dansk Byggeri